Carta a la Junta Electoral CentralLa FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) ha adreçat un escrit al President de la Junta Electoral Central (JEC), Carlos Granados, en la que li planteja de manera anticipada moltes de les situacions en les que es trobaran inevitablement els 194.608 catalans amb dret de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel proper 27 de setembre, en aplicació de les normes derivades del antidemocràtic 'vot rogado' instaurat per la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) des de l'any 2010, i en que se li proposen solucions factibles.

Voto RogadoMalgrat tractar-se d'unes eleccions d'àmbit català la competència sobre aquest procés electoral correspon a la JEC  que és qui fixarà es nomes i terminis i que resoldrà, els eventuals conflictes en el desenvolupament electoral.

 

 


Concretament la FIEC demana a la Junta Electoral Central:Junta Electoral Central

- Que s'amplïi fins el Màxim que permet la Llei (fins el 26 de setembre) el termini per a enviar el vot per correu als consolats;
- Facilitar als electors que s'hagin de desplaçar forra del seu lloc de residencia la possibilitat de sol.licitar el vot des d'on estiguin podent facilitar una adreça postal no coincident amb el lloc de residència;
- Que s'estengui as electors CERA el procediment establert pels votants ERTA de forma que s'envïi una papereta en blanc a l'elector escrigui el nom del partit o coalició a qui vota de forma que no calgui imprimir i enviar totes les paperetes dels qui es presenten a cada circumscripció; Això seria un estalvi de temps pels electors i de diner per l'administració.
- Que s'implementi un sistema de seguiment del vot que permeti a l'elector, sobre la base de la seva clau de tramitació telemàtica (CTT), poder verificar que el seu vot ha arribat efectivament a lla Junta Electoral de la circumscripció on vota.

De manera immediata, i un cop el President de la Generalitat signi el decret de convocatòria electoral (previst el dia 3 d'agost) la FIEC farà pública la Guia Ràpida de Vot Exterior en unes eleccions decisives on, a més, el sistema de vot exterior presentarà més complicacions que mai.