Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

Després de la decisió del Govern espanyol, en aplicació de les facultats que li dóna l’article 155 de la constitució espanyola, de suspendre el pagament de les subvencions a les CCE corresponents a 2017, s’ha intentat des de la FIEC fer un recurs contra aquesta decisió. Malauradament no hi ha ni al BOE (Boletín Oficial del Estado) ni al DOG (Diari Oficial de la Generalitat) cap ‘rastre’ legal d’aquesta decisió que s’ha adoptat seguint vies purament internes (notes entre Ministerios i el Departament d’Exteriors) i mitjançant notes de servei de les que no podem disposar perquè cap de les parts ens les facilita. Atesa doncs l'opacitat amb que s'implementen certes decisions administratives per part de l'Estat és molt difícil la presentació de recursos administratius o jurídics contra les seves decisions mentre continuï vigent l'article 155 i no hi hagi un Govern a Catalunya.

La possibilitat de fer queixes a la Sindicatura de Greuges o al Defensor del Pueblo és una via que no descartem i que estem disposats a utilitzar tot i que pot tenir poc recorregut atès que l’administració (sigui espanyola o catalana) pot respondre al Síndic que no està obligada a donar subvencions a ningú i no es pot considerar com a violació de drets fonamentals el que no ho faci. Tot i així és una via que cal explotar al màxim i la FIEC la utilitzarà en els propers dies i convidarà, a aquelles entitats que ho desitgin, a adherir-se a la queixa.

El Departament d’Afers Exteriors del Govern català està preparant la convocatòria de subvencions a les comunitats catalanes de l’exterior 2018. Un cop es constitueixi un nou Govern de la Generalitat és d’esperar que es puguin convocar, de forma immediata, les Subvencions corresponents a 2018. Res no és segur, però, mentre continuï la vigència de la intervenció del funcionament normal de les institucions catalanes.