El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica la convocatòria de subvencions 2018 per actuacions a l’exterior

 

Addicionalment us informem que la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social espanyol va publicar el passat dia 2 de març les convocatòries per l'atorgament de les subvencions destinades als programes d'actuació per a la ciutadania espanyola a l'exterior en els àmbits de: Associacions, Centres, Majors i Depenents i Comunicació. S’adrecen a aquelles entitats que compleixin els requisits d’inscripció als registres dels respectius consolats.

Segons el text, publicat al 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) els programes d'actuació són:

El programa 'Asociaciones' pel suport a les federacions, associacions i centres d'espanyols a l'exterior, mitjançant la subvenció a una part de les despeses de funcionament i contribuir a les despeses de manteniment (lloguers, material informàtic, serveis, etc.) i reparacions als centres. El pressupost total d'aquest programa és de 900.000 euros.

El programa 'Mayores y Dependientes' per a millorar les condicions de vida dels espanyols majors i/o dependentes a l'exterior mitjançant el suport a centres socials, centres de dia i residències per persones grans, per a activitats de caràcter informatiu, social o assistencial de les institucions que tinguin com a finalitat l'atenció a aquest col·lectiu. El pressupost total d'aquest programa és de 2.500.000 euros.

El programa ‘Centros’ té com a finalitat contribuir a sufragar despeses d’obra nova, despeses de rehabilitació i adaptació d‘edificis i instal·lacions, i adquisició d‘equipament, de les entitats radicades a l’exterior amb finalitats d‘assistència social, sanitària i sociocultural en favor dels espanyols a l‘exterior.

També s‘han convocat les ajudes de dos programes de Comunicació, un per publicacions a l’Estat espanyol especialitzades en matèria d‘emigració i un altra per a les entitats i persones físiques radicades a l‘exterior que realitzin publicacions.

Trobareu tota la informació i els impresos de sol·licitud al web: http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/horizontal/formularios/index.htm

Des de la Secretaria General de la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) us podrem facilitar suport, a partir de l'experiència de les entitats que en són sol·licitants regulars. El termini per a presentar les sol·licituds és molt curt. Finalitza el 22 de març de 2018.