Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

NOVES ORIENTACIONS I NOVA DIRECCIO DE LA FEDERACIO EN UN PERIODE DIFICIL I TRASCENDENTAL 

PER LES COMUNITATS CATALANES DE L'EXTERIOR

L'Assemblea General de la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) va reunir mitjançant Zoom més de 50 representants de comunitats catalanes de l'exterior. Des de Buenos Aires, La Plata, Paranà, Castelar, Quito, Guayaquil, Cuenca, São Paulo, Nova York, Houston, San Francisco, Querétaro, Costa Rica, Caracas, Bogotà, Lausana, Luxemburg, Brussel.les, Londres, Lisboa, Stuttgart, Munic, Gasteiz, Paris, Tolosa, Melbourne, Madrid, Saragossa, Tenerife.... representants dels casals catalans i altres entitats exteriors com Catalans al Món colles castelleres de l'exterior i altres es van aplegar en una Assemblea General inèdita en el seu format i absolutament necessària atesos els difícils temps que arreu del món viuen els catalans residents a l'exterior en els seus respectius països d'acollida.

Amb 332.000 catalans inscrits als consolats espanyols (dels quals prop de 251.000 tindran dret de vot en les properes eleccions al Parlament de Catalunya) residint fora de l'Estat espanyol i 475.000 nascuts a Catalunya residint a d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, les comunitats catalanes de l'exterior representen una realitat demogràfica molt potent i al mateix temps són, o poden ser, un instrument indispensable de projecció exterior en tots els àmbits: econòmic, cultural, universitari, etc. També són comunitats molt diverses des del punt de vista social amb interessos i necessitats plurals i diverses que els casals i la FIEC han d'esforçar-se en representar. 

Amb aquesta intenció i amb la finalitat de comptar amb un anàlisis el més complet i acurat possible de les noves realitat de la Catalunya Exterior , les entitats van debatre el document 'Les comunitats catalanes de l'exterior: identitats múltiples en un món global, la necessitat del treball en xarxa, ens cal una federació d’entitats ?' (es pot descarregar des de: http://www.fiecweb.cat/files/Ponencia2020.pdf) al que es van incorporar fins a 13 esmenes. Són les grans orientacions que ens permeten definir què vol dir ser català de l'exterior en el segle XXI, fugir d'interpretacions romàntiques i acceptar que l'emigració catalana és com totes les emigracions (a la recerca d'una vida millor i un futur millor), que hem aconseguit grans coses en el passat i que hem de continuar les lluites de futur (contra el voto rogado, pel desenvolupament de la Llei de la comunitat catalana de l'exterior, per una llei del retorn digne, per l'ensenyament del català a l'exterior, etc.) i que som apartidistes però no indiferents al que passa al nostre país d'origen. 

Una altra conclusió clara és que si la FIEC no existís caldria inventar-la.

Es va aprovar també la Proposta de modificació d'estatuts de la FIEC  veieu: http://www.fiecweb.cat/files/Proposta_modificacio_estatuts_FIEC_revisi_08062020_Final_3.pdf) que permeten posar al dia les estructures organitzatives de la FIEC. 

L'Assemblea va aprovar també la nova Junta Directiva de la FIEC pel període 2021-2024 formada per 21 persones amb una representació equilibrada per continents i zones geogràfiques i una distribució de la feina més participativa que en el passat. Trobareu la composició de la nova Junta aquí.

Som Catalunya Exterior, també som Catalunya !!!