Notícies

CCE• 45 comunitats catalanes d'arreu del món han adreçat un escrit al Conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, demanant una solució a l'impagament de les subvencions a les entitats catalanes de l'exterior de l'any 2013.
• Aquest impagament, combinat amb el retall pressupostari que han sofert les entitats exteriors des de 2010, està posant en una situació molt difícil a diverses entitats que corren el risc d'haver de tancar portes.
• Aquestes subvencions serveixen per fer front a despeses de manteniment de locals i entitats, despeses lligades a l'ensenyament de llengua catalana a l'exterior, suport a projectes culturals, ajudes socials extraordinàries i acollida a la nova emigració catalana.
• L'impagament de subvencions de 2013 provoca el retard en l'atorgament de les subvencions corresponents a 2014.

(Cliqueu al damunt de la imatge per a visualitzar el document)