Notícies

Un augment de 12.835 inscrits entre juny de 2013 i juny de 2014
El cens de catalans creix a totes les demarcacions consolars arreu del mon

La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de juny de 2014 i el nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, se situa en 178.843. Això representa un significatiu augment de 2.244 persones en un mes, un augment de 12.835 inscrits entre juny de 2013 i juny de 2014, i un augment de 21.967 votants (+14,0%) respecte dels 156.976 inscrits que van tenir dret de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012.

Aquests increments són el producte de l'emigració continuada que coneix el nostre país. Aquestes xifres no tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial.

EL CERA és el cens que permet als catalans de l’exterior poder votar en els diversos processos electorals en que tenen dret a fer-ho (eleccions generals, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Parlament Europeu i referèndums convocats per l’Estat). Les condicions de vot, tal i com va quedar de manifest en les darreres eleccions al Parlament Europeu, són desastroses atesa la baixa qualitat democràtica de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) amb el pervers sistema del 'voto rogado' que va fer que únicament el 2,56% dels inscrits catalans podessin votar en les eleccions al Parlament de Catalunya el passat 25 de maig.

El Govern català ha posat en marxa el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior per tal de donar als residents a l’exterior, si així ho contempla finalment la Llei de Consultes No Referendàries en discussió al Parlament de Catalunya, l’oportunitat de participar en futures consultes atès que l’Estat no permetrà utilitzar del CERA en aquestes consultes. A títol indicatiu es pot estimar que segons les dades del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) a 1er de gener de 2014 a les que es pot afegir totes les altes consulars entre gener i juny de 2014 segons les dades del CERA, un mínim de 226.682 catalans estan donats d'alta als consolats espanyols a l'estranger i reuneixen les condicions per a donar-se d'alta en el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior.

Un creixement continuat a totes les demarcacions consulars del món entre 2009 i 2014
Les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA), malgrat que no inclouen els menors de 18 anys, són les úniques per les que una informació desagregada per demarcacions consulars existeix i permeten observar, al menys, el creixement de la població catalana enregistrada als consolats en edat de treballar.

A Europa les demarcacions consulars d'Andorra (12.143 inscrits), París (7.514), Londres (6.642) i Ginebra (4.989) són les que tenen més inscrits. Durant el període 2009-2014 les zones que han mostrat una major atractivitat i on els creixements percentuals de residents catalans han estat els més importants són: Edimburg (+344,6%), Hamburg (+108,9%), Viena (+90,9%), Oslo (87,6%), Brussel·les (+73,8%), Estambul (+68,1%), Berlin (+61,3%), Munic (+57,0%), Estocolm (+52,8%), Hèlsinki (+54,7%), Londres (+51,5%) i Luxemburg (+46,8%).

A Amèrica del Nord les demarcacions consulars de Mèxic (9.299 inscrits), Miami (2.329), Nova York (1.966) i Los Angeles (1.083) són les que tenen més inscrits. Durant el període 2009-2014 les zones que han mostrat una major atractivitat i on els creixements percentuals de residents catalans han estat els més importants són: Houston (+133,6%), Monterrey (+91,1%), Guadalajara (+81,1%), Miami (+79,2%), Toronto (+79,3%), Puerto Rico (+78,8%) i Mèxic DF (+68,8%). Alguns d'aquests increments (en particular a Mèxic i a Miami entre la població d'origen cubà) són deguts a recuperacions de nacionalitat espanyola a fills i néts d'exiliats via la Llei de la Memòria Històrica.

Al Con Sud d'Amèrica les demarcacions consulars de Buenos Aires (13.849 inscrits), Caracas (9.690), Sao Paulo (7.087) i Santiago de Xile (6.464) són les que tenen més inscrits. Durant el període 2009-2014 les zones que han mostrat una major atractivitat i on els creixements percentuals de residents catalans han estat els més importants són: Lima (+134,5%), Quito (+129,6%), Brasília (+105,4%), Bahia Blanca (+89,7%), Santiago de Xile (+82,2%) i Asunción (+81,1%). Alguns d'aquests increments (en particular a Argentina però no a Perú o Equador) són deguts a recuperacions de nacionalitat espanyola a fills i néts d'exiliats via la Llei de la Memòria Històrica.

A Amèrica Central i Carib les demarcacions consulars de L'Havana (1.887 inscrits), Santo Domingo (1.550) i San José de Costa Rica (1.416) són les que tenen més inscrits. En aquesta zona l'impacte de les recuperacions de nacionalitat espanyola a fills i néts d'exiliats via la Llei de la Memòria Històrica és molt alt i els increments a San Salvador (+233,0%), L'Havana (+161,7%) o San José de Costa Rica (+142,5%). Els increments a Sant Domingo (+85,2%) i Panamà (+85,1%) obeeixen, en canvi, a l'arribada de nova població catalana.

A Oceania les tres demarcacions consulars mostren increments moderats però continuats; Wellington (+81,8% però amb només 100 residents), Sydney (+35,7%) i Melbourne (+27,3%).

Asia els increments són significatius però cal tenir en compte que a 2009 no hi havia gairebé població catalana resident. Durant el període 2009-2014 les zones que han mostrat una major atractivitat i on els creixements percentuals de residents catalans han estat els més importants són: Singapur (+256,1%), Doha (+252,9%), Abu Dhabi (+150,0%), Hong Kong (+130,3%), Tel Avivi (+116,2%) i Shanghai (+82,5%).

Pàgina web amb totes les estadístiques disponibles
Des de la pàgina web de la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) podeu accedir a diversos fitxers i enllaços on trobareu totes les estadístiques sobre població catalana resident a l'exterior. Ho trobareu a:http://www.fiecweb.cat/_ceif__/index.php/estadistiques

No oblideu, els que sou residents permanents a l'exterior, donar-vos d'alta al Registre de Catalans i Catalanes Residents a l'Exterior. 
Som Catalunya Exterior, també som Catalunya.