Notícies

Parlar de 'remeses d'immigrants' s'havia convertit en els darrers anys en un tema unidireccional en que només el que transferien els residents estrangers des de l'Estat Espanyol o des de Catalunya cap als seus països d'origen semblava tenir una importància econòmica. Actualment, l'entrada de remeses procedents dels emigrants catalans i espanyols a l'exterior torna a tenir un progressiu significat econòmic com, de fet, ja el va tenir en el període 1950/1970. Sense les remeses que l’emigració espanyola i catalana van enviar en aquelles dècades hagués resultat impossible la transformació industrial de l'Estat espanyol.

Piqueu al damunt d'aquest enllaç per veure el document sencer en format PDF