Notícies

A EFECTES DE PODER PARTICIPAR EN LA CONSULTA CONVOCADA PEL GOVERN DE CATALUNYA EL PROPER DIA 9 DE NOVEMBRE

 

La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de juliol de 2014 i el nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, se situa en 180.553. Això representa un significatiu augment de 1.710 persones en un mes i un augment de 13.311 inscrits entre juliol de 2013 i juliol de 2014. A títol indicatiu es pot estimar que segons les dades del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) a 1er de gener de 2014 a les que es poden afegir totes les altes consulars entre gener i juliol de 2014 segons les dades del CERA, un mínim de 228.382 catalans estan donats d'alta als consolats espanyols a l'estranger i reuneixen les condicions per a donar-se d'alta en el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior.

Aquests increments són el producte de l'emigració continuada que coneix el nostre país. Aquestes xifres no tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial.

El Govern català va posar en marxa el passat mes de juny el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior. La finalitat d'aquest registre és, inicialment, la de conèixer millor qui som els catalans de l'exterior, tenir una informació detallada de les nostres característiques sociodemogràfiques (edat, nivell educatiu, sector professional, etc.) i tenir una base d'informació sòlida per a poder establir les polítiques adequades de suport en tots els àmbits (socials, educatius, laborals, culturals, etc.). Només per aquesta raó ja és important donar-se d'alta en aquest Registre.

Addicionalment, tal i com ho contempla el projecte de Llei de Consultes No Referendàries, que previsiblement s'aprovarà aquest mes de setembre al Parlament de Catalunya, aquest Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior forma part dels Registres de Població que s'utilitzaran, a efectes de cens, en aquestes consultes i dóna l’oportunitat als residents a l'exterior que ho desitgin de participar en futures consultes, i particularment en la convocada el dia 9 de novembre, atès que l’Estat no permetrà utilitzar el CERA en aquestes consultes.

A efectes de poder exercir el vostre dret de vot en la Consulta del 9 de novembre, sigui quin sigui el sentit del vostre vot, cal que tingueu present que en el moment que el President de la Generalitat signi el Decret de Convocatòria de la Consulta, el que previsiblement passarà durant els mesos de setembre o octubre, el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior es tancarà als efectes electorals i si bé la possibilitat d'enregistrar-se continuarà oberta, no tindreu la possibilitat de participar des de l'exterior en la Consulta del 9 de novembre.

Com podem inscriure'ns en aquest Registre?

El Govern català ha posat en marxa un webhttp://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/registre-de-catalans-i-catalanes-residents-a-lexterior/ on es pot fer de manera telemàtica tot el tràmit d'inscripció. Per tal de poder ser inscrit al Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior cal omplir el formulari web de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç. Després l'haureu d'imprimir i enviar juntament amb els documents requerits.

Quina documentació cal aportar?

Per acreditar la identitat i nacionalitat espanyola podeu fer servir una fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o del Passaport espanyol. Per acreditar la residència a l'exterior i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya podeu fer servir una fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Padró d'Espanyols Residents a l'Exterior (PERE), una fotocòpia del Certificat d'Inscripció al Cens d'Electors Residents Absents (CERA) o una fotocòpia de la Targeta censal de les darreres eleccions convocades. Trobareu exemples d'aquesta documentació ahttp://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/registre-de-catalans-i-catalanes-residents-a-lexterior/procediment-dinscripcio-al-registre/documentacio-que-cal-aportar/

Com aconseguir la documentació requerida?

Podeu aconseguir el Certificat d'inscripció al Padró d'Espanyols Residents a l'Exterior (PERE) sol·licitant-la a la vostra Delegació Provincial de l'INE (Instituto Nacional de Estadística). Trobareu l'imprès a omplir i les adreces on enviar la sol·licitud en el web mencionat.

Com resoldre altres dubtes?

Per tal de respondre a tots els dubtes pràctics sobre el Registre pels que vulgueu trobar resposta us recordem que Catalans Al Món (amb la col·laboració de la FIEC, Catalunya Diu Prou i les ANC Exteriors) ha obert la pàgina VULL VOTAR.CAT on trobareu resposta a la majoria de les vostres preguntes. Si no és el cas no dubteu en adreçar-vos a la FIEC o a qualsevol de les altres organitzacions actives en aquesta campanya.

Som Catalunya Exterior, també som Catalunya.