Notícies

El President de la Generalitat va signar el passat 27 de setembre el decret de convocatòria d'unaConsulta sobre el futur polític de Catalunya, que hauria d'haver-se celebrat el dia 9 de novembre de 2014 en el marc legal de la Llei 10/214, de 26 de setembre, sobre consultes populars no referendàries aprovada pel Parlament de Catalunya. Com sabeu el Govern espanyol va demanar i obtenir del Tribunal Constitucional la suspensió cautelar de la Llei 10/214 i del Decret 129/2104 de convocatòria de la consulta en contra, en la nostra opinió, dels principis de respecte al dret de les institucions catalanes a consultar la ciutadania en els temes que l'afecten.

Davant d'aquest situació el Govern de Catalunya ha decidit mantenir les urnes i la pregunta el dia 9 de novembre emparant-se en la competència de la Generalitat en matèria de participació ciutadana. Així dons, el dia 9 de novembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya obre un procés de participació ciutadana en què crida als catalans i les catalanes residents a Catalunya i als/les residents a l'exterior perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.

A reserva de què en els propers dies la Secretaria d'Afers Exteriors del Govern Català faci arribar a les comunitats catalanes de l'exterior la informació definitiva sobre la logística de la convocatòria d'aquest procés de participació, hem considerat convenient fer-vos arribar les informacions que es poden considerar vàlides a dia d'avui (a reserva de canvis).

· Quin dia es votarà a l'exterior?

El dia de votació (o de participació ciutadana) serà únicament el diumenge 9 de novembre.

· Qui podrà votar a l'exterior el 9 de novembre? Poden votar (o participar en el procés de participació ciutadana):

- Tots els catalans i les catalanes majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014, residents a Catalunya o a l’exterior al Document Nacional d’Identitat (DNI) dels quals consti l’adreça d’un municipi de Catalunya o bé estiguin inscrits en el Registre de catalans o catalanes a l’exterior. Per participar han de presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia).

- Els catalans i catalanes a l’estranger que no disposin d’un DNI en què consti com adreça un municipi català poden presentar el passaport vigent juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior. 

· I els que no disposin d'un DNI on figuri una adreça Catalunya o no estan inscrits al Registre què cal que facin ? 

Tots aquells residents permanents a l'exterior que per manca d'informació o per qualsevol altra causa no figuren inscrits al Registre de Catalans Residents a l'Exterior o que no disposin d'un DNI on hi figuri una adreça d'un municipi de Catalunya, haurien de fer la seva inscripció al Registre, immediatament. El Registre continua obert i no està afectat per les interlocutòries del TC. La inscripció és important pel que són els objectius primordials d'aquest Registre, conèixer millor les característiques sociodemogràfiques dels catalans de l'exterior, com pel fet que pot servir per a una nova convocatòria consultiva dins normes legislatives del Parlament de Catalunya i no de l'Estat. 

Si no ho heu fet inscriviu-vos, quan més aviat millor, viahttp://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/registre-de-catalans-i-catalanes-residents-a-lexterior. Tothom, sigui quina sigui la vostra opció a la consulta, ha de tenir el dret a participar-hi.

· On podrem votar ? 

Segons sembla (a confirmar), els 14 punts de votació habilitats arreu del món que es recollien en el suspès decret de convocatòria seran els únics punts habilitats. La selecció es va fer seguint una distribució geogràfica discutible en funció de la localització de les oficines públiques del Govern a l'exterior i en funció també del nombre d'inscrits al Registre per països.

Trobareu les localitzacions d'aquest 14 punts de votació [Montreal, Nova York, San José (Califòrnia), Ciutat de Mèxic, Bogotà, Buenos Aires, Londres, París, Brussel·les, Berlín, Milà, Sidney, Hong Kong i Tòquio) al web http://www.participa2014.cat/ així que s'actualitzi. 

· I què passa si es convoquen eleccions anticipades ?

Davant la possibilitat que el President de la Generalitat pugui optar per una dissolució anticipada del Parlament i la convocatòria d'unes eleccions plebiscitàries o no, els 183.000 catalans de l'exterior amb dret de vot ens trobarem novament obligats a votar en el marc de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) i amb el desastrós sistema del 'voto rogado'. El passat mes de març el Congrés dels Diputats va aprovar la reforma de la LOREG i la supressió del 'voto rogado' per abans de les eleccions autonòmiques de maig de 2015.

En l'escenari polític que s'obre a Catalunya la reforma de la LOREG torna a ser una necessitat urgent pels catalans de l'exterior i des de la FIEC farem totes les gestions amb els diputats catalans a Madrid per tal que compleixin el compromís adquirit amb la FIEC de concretar aquesta reforma el més aviat possible. 

Som Catalunya Exterior, també som Catalunya.