Estadístiques

Estadístiques


La població catalana resident a l’exterior, registrada als consolats, augmenta un 2,9% en un any i arriba a 367.367 persones a 1 de gener de 2023. 278.441 tenen dret de vot des de l’exterior. Augment significatiu dels retorns cap a Catalunya. Tres de cada quatre noves inscripcions consulars a 2023 corresponen a nascuts fora de l’Estat espanyol.

 


El 16 de març, l'INE (Instituto Nacional de Estadística), ha publicat les dades del 'Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero' (PERE) tancades a dia 1er de gener de 2023. Aquestes dades de l'INE s’elaboren sobre la base dels registres consulars i inclouen la població inscrita per votar [els que formen part del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)] i els menors de 18 anys.

 

Segons les dades de l'INE, un total de 367.367 catalans estan inscrits als consolats espanyols d’arreu del món (un augment de 10.356 en un any, el 2,9%) mentre que  la xifra d’espanyols inscrits s’eleva a 2.790.317 (un augment de 47.712 residents exteriors en un any, el 1,7%). 

 

L’any 2022 s’ha caracteritzat, en el cas català, per una certa frenada al creixement de la població resident a l’exterior amb un augment del +2,9% que és inferior al de l’any anterior que va ser del +4,8%. Això malgrat que les altes consulars han estat de 26.580 a 2022 però les 16.224 baixes en el mateix període han deixat el saldo final en un augment únicament de 10.356 persones.


La població catalana resident 2023.pdf

Evolució anual de la Població catalana resident a l'exterior per països de residència, edat i sexe, i per lloc d'inscripció.

Dades del Padró de Espanyols Residents a l'Exterior desagregades per l'IDESCAT.

Font: INE


Evolució mensual del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)

https://ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=77 

Xifres mensuals desagregades per a les quatre províncies catalanes i xifres agregades pel total espanyol per països i consolats 

Font: INE. Es tracta dels majors de 18 anys amb dret de vot

Evolució de la població catalana resident a l'exterior per consolats 2021-2023

Font: Oficina del Cens Electoral recopilada per FIEC. Es tracta dels majors de 18 anys amb dret de vot

Consolats 2023.pdf

Població nascuda a Catalunya resident a altres Comunitats Autonòmes de l'Estat Espanyol 2019- 2022

Font: Estadística del Padrón Continuo de l'INE recopilat per la FIEC.


EL PADRO MUNICIPAL D2022.pdf

twitter * facebook * youtube * telegram * instagram * treball a l'exterior * registre de catalans a l'exterior * contacte * privacitat

Copyright © 2024. FIEC. Federació Internacional d'Entitats Catalanes.