Estadístiques

Estadístiques

Evolució anual de la Població catalana resident a l'exterior per països de residència, edat i sexe, i per lloc d'inscripció.

Dades del Padró de Espanyols Residents a l'Exterior desagregades per l'IDESCAT.

Font: INE

Evolució mensual del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)

Xifres mensuals desagregades per a les quatre províncies catalanes i xifres agregades pel total espanyol per països i consolats

Font: INE. Es tracta dels majors de 18 anys amb dret de vot

Evolució de la població catalana resident a l'exterior per consolats 1999-2021 - PDF adjunt

Font: Oficina del Cens Electoral recopilada per FIEC. Es tracta dels majors de 18 anys amb dret de vot


twitter * facebook * youtube * telegram * instagram * treball a l'exterior * registre de catalans a l'exterior * contacte * privacitat

Copyright © 2022. FIEC. Federació Internacional d'Entitats Catalanes.