Estadístiques

Estadístiques

La població catalana resident a l’exterior,

registrada als consolats, augmenta un 5,2% en un any i arriba a 386.486 persones a 1 de gener de 2024.

Augment significatiu dels retorns cap a Catalunya.

Tres de cada quatre noves inscripcions consulars a 2023 corresponen a nascuts fora de l’Estat espanyol.El 19 de març, l'INE (Instituto Nacional de Estadística), ha publicat les dades del 'Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero' (PERE) tancades a dia 1er de gener de 2024. Aquestes dades de l'INE s’elaboren sobre la base dels registres consulars i inclouen la població inscrita per votar [els que formen part del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)] i els menors de 18 anys.


Segons les dades de l'INE, un total de 386.486 catalans estan inscrits als consolats espanyols d’arreu del món (un augment de 19.119 en un any, el 5,2%) mentre que  la xifra d’espanyols inscrits s’eleva a 2.908.649 (un augment de 118.832 residents exteriors en un any, el 4,2%). Aquestes xifres no inclouen les persones que han adoptat la nacionalitat del país d’acollida (de les quals no es difonen dades oficials) ni les segones o terceres generacions catalanes que han adoptat, normalment, la nacionalitat del país d’acollida.Evolució mensual del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)

https://ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=77 

Xifres mensuals desagregades per a les quatre províncies catalanes i xifres agregades pel total espanyol per països i consolats 

Font: INE. Es tracta dels majors de 18 anys amb dret de vot

Evolució de la població catalana resident a l'exterior per consolats 2021-2023

Font: Oficina del Cens Electoral recopilada per FIEC. Es tracta dels majors de 18 anys amb dret de vot

Consolats 2023.pdf

Població nascuda a Catalunya resident a altres Comunitats Autonòmes de l'Estat Espanyol 2019- 2022

Font: Estadística del Padrón Continuo de l'INE recopilat per la FIEC.


EL PADRO MUNICIPAL D2022.pdf

twitter * facebook * youtube * telegram * instagram * treball a l'exterior * registre de catalans a l'exterior * contacte * privacitat

Copyright © 2024. FIEC. Federació Internacional d'Entitats Catalanes.