Privacitat

Amb qui compartim les dades personals?

Les dades podran comunicar-se als destinataris tercers següents: administracions públiques per al compliment d'obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les categories d'encarregats següents: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal.

Alguns dels nostres encarregats del tractament poden estar ubicats a tercers països de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En tots aquests casos ens assegurem a través dels nostres contractes que es garanteixi el compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Dades de menors

Els menors de 14 anys només poden utilitzar els nostres portals si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables.

Drets

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

També, en els tractaments que tinguin com a base jurídica el teu consentiment, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets pots enviar la teva sol·licitud a fiec@fiecweb.cat

En tot cas, tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent si ho consideres oportú.

 

twitter * facebook * youtube * contacte * privacitat

Copyright © 2021. FIEC. Federació Internacional d'Entitats Catalanes.