Qui som

Presentació

El dia 2 de novembre de 1996 es va constituir formalment la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) a Tolosa de Llenguadoc. La FIEC s'entronca històricament amb la FECE (Federació d'Entitats Catalanes a l'Estranger) que fou molt activa a Europa a l'època de la resistència contra el règim franquista. La FIEC, en data 8 d'abril de 1998, fou legalitzada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i, en data 22 d'octubre de 1998, pel registre especial d'entitats catalanes de l'exterior del Departament de la Presidència. Actualment, la FIEC agrupa a més de seixanta entitats catalanes de l'exterior.

La FIEC és una agrupació d'entitats lliure, voluntària i autònoma que no persegueix altra finalitat que la de ser un laboratori d'idees per fer avançar el coneixement i la satisfacció de les necessitats de la Catalunya Exterior. Som la necessària i insubstituible consciència crítica que tota comunitat o grup d'interès necessita i necessitarà sempre davant de les administracions i davant la Catalunya Interior. Com a Federació, creiem plenament en la necessitat de poder acudir amb veu pròpia allà on hi hagin coses que sigui necessari dir. Volem, lògicament, exercir la nostra tasca amb plena autonomia d'opinió i d'acció, però al mateix temps volem fer-ho amb la màxima col.laboració amb el Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior (del que molts membres de la FIEC hi formen part com a representants dels casals catalans), amb les federacions i consells d'altres comunitats de l'àrea lingüística catalana quan això sigui possible i en un clima de diàleg cordial i d'entesa amb les administracions catalanes i espanyoles en l'àmbit de les seves respectives competències.

Es evident que a ningú no escapa la dificultat física i pressupostària que comporta la celebració de Trobades regionals o d'Assemblees mundials de les entitats catalanes de l'exterior. La decisió adoptada per la FIEC en el seu dia va ser la d'alternar les assemblees mundials anuals o bianuals per continents (aprofitant esdeveniments específics de cada continent) i procurar fer coincidir una Assemblea Mundial de la FIEC amb la Trobada Mundial que, amb caràcter quatrianual, convoca el Govern de Catalunya (i que és, lògicament, la que acull una major assistència). Fins ara la FIEC ha celebrat, amb participació generalment significativa, Assemblees Generals a Tolosa de Llenguadoc (1996), Brussel·les (1998), Asunción (1999, coincidint amb la Trobada d'entitats del Con Sud d'Amèrica), Barcelona (2000, coincidint amb la II Trobada de casals catalans d'arreu del món), Rosario (2001, coincidint amb la Trobada d'entitats del Con Sud d'Amèrica), Montevideo (2003, coincidint amb la Trobada d'entitats del Con Sud d'Amèrica), Girona (2005, coincidint amb la Trobada de casals catalans d'arreu del món) i Tarragona 2008 (coincidint amb la Trobada de casals catalans d'arreu del món).

La FIEC es va dotar d'una Junta Directiva encarregada d'assegurar, entre Assemblees, la continuïtat del treball i una interlocució permanent amb les administracions a tots els nivells.

Una federació com la FIEC ha de trobar el seu sentit i la seva representativitat en el què són i representen els casals i centres catalans allà on existeixen i allà on han creat dinàmiques de trobada i de coordinació regional o continental. A uns casals i centres catalans forts i actius correspondrà una federació forta i representativa i a una realitat de casals i centres catalans febles i poc actius no correspondrà altra cosa que una federació feble i de migrada capacitat d'interlocució. La FIEC no és ni serà ni més ni menys que el que els casals i centres catalans voldran que sigui.

Específicament, la Federació Internacional d’Entitats Catalanes té els següents objectius:

a) Reunir en el seu si el major nombre de casals, associacions, agrupacions o centres catalans de tots els països de la Unió Europea, de la resta d'Europa, d'Amèrica i d'arreu del món, i també qualsevol persona física o jurídica que pugui afavorir els seus objectius.

b) Potenciar els treballs i les activitats de totes les associacions, entitats i casals integrats a la Federació, i crear tota mena de sinergies que facin més eficaç l'acció de les entitats que en són membres.

c) Fomentar l'associacionisme català arreu del món.

d) Promoure i representar davant els organismes nacionals i internacionals els projectes destinats als objectius expressats, en estreta col·laboració amb les entitats que en són membres.

e) Contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya, amb una atenció particular a tot el que es refereix a l'especificitat de la seva llengua i cultura, a la difusió d'ambdues, i també a la màxima difusió de Catalunya arreu del món.

Els objectius de la Federació exclouen qualsevol mena d'activitat de caire polític, religiós o sindical.

 

twitter * facebook * youtube * telegram * instagram * treball a l'exterior * registre de catalans a l'exterior * contacte * privacitat

Copyright © 2022. FIEC. Federació Internacional d'Entitats Catalanes.